Leef Fit

van overleven naar levenslust = werkfit

 

Een traject van 5 maanden dat inzet op een diepere laag om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

"Zodra mensen uit hun overlevingsmodus kunnen stappen en weer 'mogen leven' is de behoefte om bij te dragen aan de maatschappij vanzelfsprekend."

 

Dit is het uitgangspunt van ons Leef-Fit traject wat we aanbieden aan gemeenten en het UWV.

 

Mensen zitten niet voor hun plezier in een uitkering. Life-events met een grote impact, de binding en loyaliteit met en voor het systeem van herkomst en (doorgegeven) trauma's maken dat mensen vastlopen in het leven. Zet daarbij de druk van onze welvaartseconomie en de restricties die bij een uitkering horen en stel jezelf de vraag waar de mens achter de uitkeringsgerechtigde zich bevindt.

Voor wie?

 

Dit traject kan ingekocht worden door uitkeringsinstanties die een nieuwe aanpak willen uitproberen. 

Uitkeringsinstanties die durven werken vanuit vertrouwen en in essentie geloven dat de mens een sociaal wezen is dat bij wil dragen.

Heb je mensen in je caseload waar je al jaren mee aan het werk bent, maar die steeds weer terugvallen in de uitkering of na alle interventies en projecten nog steeds niet werkfit zijn? Dan is dit traject wellicht een goed idee.

 

Wij vragen van deelnemers dat zij zelf de wens hebben om deel te nemen aan dit project. Van moeten is nog nooit iemand beter geworden. Vanuit de wens naar een prettiger leven hebben we veel mensen mooie stappen zien maken.

Programma

Het traject bestaat uit 6 individuele sessies afgewisseld met 4 groepstrainingen.

 

Individuele momenten

In de individuele sessies wordt gewerkt met de doelen die de deelnemers voor zichzelf stellen. Zij bepalen dus zelf waar ze mee aan de slag gaan. De achterliggende gedachte is dat als je werkt aan je eigen doelen, dan is daar een intrinsieke motivatie en zit er energie op. Wat we hebben ervaren is dat hiermee ook op andere gezondheids- en welzijnsgebieden ook winst optreedt.

 

Groepstrainingen

 we De vier groepstrainingen hebben alle vier een thema. Lichaamsbewustzijn, je eigen autoriteit worden en ontwikkelen van bewustzijn lopen als een rode draad door de trainingen heen.

Trainingsdag 1: Persoonlijk geweten en waarnemen

Traininsgdag 2: Collectief geweten en dynamieken

Trainingsdag 3: Masterclass omgaan met grenzen

Trainingsdag 4: maatwerk afgestemd op de behoefte en wat bijdraagt aan het groeiproces van de groep.

 

De groepstrainingen zijn ook de perfecte plaats voor de deelnemers om geconfronteerd te worden met hun persoonlijke thema's en te werken aan hun eigen doelen.

Investering, data en locatie

 

Dit traject is in te kopen voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

De offerte betreft maatwerk, omdat deze is opgebouwd uit meerder factoren, zoals locatie, reistijd, aantal deelnemers, de start van het traject en de wensen van u, de klant. 

Deze training wordt gegeven door Mieke Kox in samenwerking met collega zzp-ers.

Voor meer informatie neem contact met ons op.