Opleidingen & Trainingen

Centrum van Verbinders is een trainingscentrum dat opleidingen en trainingen Systemisch werk aanbiedt voor particulieren en bedrijven.

Ons opleidingsinstituut is opgenomen in het kwaliteitsregister van het CRKBO.

Hiermee voldoen we aan de eisen van het CPION voor kort beroepsonderwijs en zijn onze opleidingen en trainingen vrijgesteld van btw.

Naast onze intensieve Jaaropleiding Familieopstellingen en de Opleiding Organisatieopstellingen geven we ook trainingen ter inspiratie en om op een laagdrempelige manier kennis te maken het systemisch werk.

 

Het kunnen toepassen van systemisch werk is enorm waardevol in je leven en in je werk.

 

Je zult beter kunnen begrijpen wat maakt dat bepaalde zaken niet vanzelf gaan of zo als bedacht. 

Door het 'systemisch' kijken naar mensen, relaties, organisaties, teams, maatschappelijke thema's en vraagstukken, etc

krijg je een breder perspectief, wat voelbaar anders is.  Door het ruimere palet dat ontstaat, komt er ruimte om ontwikkelingen te heroverwegen en/of anders in te richten of aan te pakken.

Opleidingen


Trainingen