Opleidingen & Trainingen

Centrum van Verbinders is een trainingscentrum dat opleidingen en trainingen vanuit het systemisch werk aanbiedt voor particulieren en bedrijven. Ons opleidingsinstituut is opgenomen in het kwaliteitsregister van het CRKBO. Hiermee voldoen we aan de eisen van het CPION voor kort beroepsonderwijs. 

 

 

Naast onze intensieve jaaropleiding familieopstellingen, geven we ook korte trainingen ter inspiratie en om op een laagdrempelige manier kennis te maken het systemisch werk.

 

Het kunnen toepassen van systemisch werk is enorm waardevol in je leven en in je werk.

Je zult beter kunnen begrijpen wat maakt dat bepaalde zaken niet vanzelf gaan of zo als bedacht. 

Door het 'systemisch' kijken naar mensen, relaties, organisaties, teams, maatschappelijke thema's en vraagstukken, etc

krijg je een breder perspectief, wat voelbaar anders is.  Door het ruimere palet dat ontstaat, komt er ruimte om ontwikkelingen te heroverwegen en/of anders in te richten of aan te pakken.


Werkgerelateerde trainingen en coaching vindt u bij Bedrijven/Organisaties 

 

Omdat verbinden voor ons ook betekent samenwerken, kunnen diverse workshops en trainingen aangeboden worden in co-creatie met partners die dezelfde missie, waarden en energie delen. Zie het kopje Wie Wij Zijn op de website.