Jaaropleiding Familieopstellingen

Intensief traject tot begeleider van familieopstellingen

"Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder."

 - Lao-Tse -

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de blauwdruk en de werking van sociale systemen die in de onbewuste en onzichtbare lagen spelen.  Als de natuurlijke ordening of balans, die werkzaam is binnen sociale systemen, verstoord geraakt is, kunnen er belastende patronen ontstaan.  Omdat de binding met je familiesysteem het sterkst is, worden deze belastende patronen vaak van generatie op generatie doorgegeven.

 

Je leert verbanden te zien tussen het gedrag van je medemens binnen de context van de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken. Omdat je verder leert kijken dan het gedrag, geeft het je een ruimere blik die toe te passen is in persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken. Het kunnen kijken door de systemische bril geeft het je een breder, dieper en mildere kijk op het leven.

 

Het begeleiden van opstellingen vraagt om een innerlijke houding die vrij is van denkbeelden, concepten of strategieën. Het jezelf openstellen voor wat waarneembaar is in het moment en wat de opstelling van jou als begeleider vraagt, zonder er zelf een bedoeling bij te hebben. Dit noemen we fenomenologisch waarnemen. Tijdens de opleiding zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van je innerlijke houding; de waarnemer in jou. De waarnemer krijgt vorm door een goed lichaamsbewustzijn en een oordeelloze state-of-mind te oefenen. Het ontwikkelen van de waarnemer in jezelf is zowel een helend en liefdevol proces naar jezelf toe als voor anderen.

 

Tijdens de opleiding leer je onder andere:

  • vanuit welke principes sociale systemen werken
  • je eigen patronen systemisch te bekijken
  • met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
  • systemisch coachen

 De opleiding nodigt uit tot persoonlijke groei, het vergroten van je zelfinzicht en bewustzijn. 

Voor wie?

Deze jaaropleiding is voor mensen die:

  • hun eigen processen onder ogen willen komen en aan hun eigen ontwikkeling, bewustwording en persoonlijke groei willen werken.
  • zelf familieopstellingen willen begeleiden.
  • mensen één op één systemisch willen coachen.
  • systemisch willen leren kijken, dit willen integreren en de systemische blik willen toepassen in hun dagelijks leven en werk.

Het jaartraject is een intensief proces van kennis tot je nemen, deze te herkennen in jezelf en vervolgens te integreren waardoor je het kan toepassen in je dagelijks leven en je werk. Als je eenmaal door de systemisch bril hebt leren kijken, zul je niet meer waarnemen zoals je voorheen deed. Zowel persoonlijke stukken van jezelf of je cliënten, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen en problemen kun je op meerdere lagen bekijken en begrijpen. Het oordeel verdwijnt waardoor er ruimte ontstaat voor een breder perspectief waarin jijzelf en de ander meer tot zijn recht komt.

Programma

In 9 blokken van 2 dagen (totaal 18 dagen) leer je de theorie van het systemisch werk kennen en toe te passen en opstellingen zowel individueel als in een groep te begeleiden. In ieder blok werken we aan het lichaamsbewustzijn en aan de innerlijke houding, zodat onze waarneming steeds zuiverder word. Ook de theorie en oefeningen bij de theorie zullen steeds terug blijven komen. Daarnaast zal er veel gewerkt worden, zowel met de eigen thema's van de deelnemers, als met gastcliënten (vanaf blok 3).

 

Blok 1: Kennismaken met Familieopstellingen

Het eerste blok staat in het teken van kennismaken met elkaar en met het systemisch werk. De theorie over de verschillende gewetens met de aspecten van binding, ordening en balans, ontwikkelt door de inzichten van Bert Hellinger. Het ontwikkelen van je innerlijke houding en de kunst van fenomenologisch waarnemen. De positie van de begeleider en het begeleiden van de representanten.

 

Blok 2: Waarnemen

Deze dagen gaan we oefenen met het opstellen in het klein. Hoe neem je een inleidend interview af en wat kom je daar in tegen bij jezelf. Het oefenen van het fenomenologisch waarnemen: welke dynamieken nemen we waar in de (deel)opstellingen en hoe kijk je daarnaar vanuit je waarnemers-positie. Welke interventies, rituelen en zinnen zijn er en hoe pas je ze toe. Welke emoties kun je tegenkomen bij je cliënten en hoe kun je daar als begeleider mee omgaan.

 

Blok 3: Opstellen

Dit blok vormt het hart van de opleiding. Je hebt nu de nodige kennis van de meeste aspecten van het opstellen. Hiermee gaan we uitgebreid oefenen en onderzoeken wat we tegenkomen. Hoe begin en beëindig je de opstelling. Wie of wat wil er gezien worden in de opstelling. Het volgen van het systeem en interveniëren op het juiste moment.

Vanaf dit blok gaan we werken met gastcliënten die aangedragen kunnen worden door de deelnemers. 

 

Blok 4: Verschillende werkvormen voor opstellingen

In dit blok maak je kennis met verschillende vormen van opstellingen. Structuuropstellingen, opstellingen in de 'Beweging van de Geest' ook wel het nieuwe opstellen genoemd en werken met abstracties.

 

Blok 5: Systemisch coachen

Tijdens deze dagen gaan we leren systemisch te coachen, oftewel één-op-één opstellingen te begeleiden. Iedere dag staat in het teken van een vorm van systemisch coachen. Opstellen met vloerankers, opstellen met poppetjes en opstellingen 'in de mind' .

 

Blok 6: Deelnemers aan de slag

In dit blok aangekomen, bezit je alle nodige kennis en vaardigheden om opstellingen te begeleiden. Rest je nog om er zoveel mogelijk vlieguren mee te maken. In dit blok gaan de deelnemers die dat zelf willen de opstellingen begeleiden met gastcliënten. Er is altijd ruimte om tips te vragen tijdens het opstellen. Als de opstelling is beëindigd zal deze op inhoud en begeleiding in de groep nabesproken worden met tops en tips voor het leerproces van de deelnemer.  Je komt steeds dichterbij de kunst en het vakmensschap van het familieopstellen. 

 

Blok 7: LIP opstellingen

Tijdens de twee dagen in blok 7 gaan we werken met LIP opstellingen. LIP staat voor Levens Integratie Proces, waarbij het integreren van de realiteit van hoe het was centraal staat volgens 7 fases van het leven. Wilfried Nelles is de ontwikkelaar van deze vorm van opstellen en heeft dit ook beschreven in zijn boek "Het leven kent geen weg terug".

Deze vorm van opstellen wordt door veel opstellers en cliënten als heel waardevol ervaren.

 

Blok 8: Ik en systemisch werk

In deze dagen is er ruimte om via een opstelling te onderzoeken hoe jij je verhoudt tot het systemisch werk. Ook is er ruimte voor vragen of thema's die nog bij de deelnemers zelf leven.

 

Blok 9: Samenwerken en afscheid

Deze laatste dagen staat in het teken van verdieping. Welke aspecten vragen nog aandacht, waar wil nog mee geoefend worden. De inhoud van deze dagen wordt vormgegeven door de (behoefte van de) deelnemers. 

Op het einde van de tweede dag is de certificaat-uitreiking.

 

Dit jaartraject is zowel een verrijking voor je persoonlijke als werkende leven, ongeacht of je opstellingen wilt gaan begeleiden.

Data 2022

Februari 2022 - januari 2023  (nog 6 plaatsen beschikbaar)

Blok 1:  vrijdag 11 en zaterdag 12 februari

Blok 2:  vrijdag 18 en zaterdag 19 maart

Blok 3:  vrijdag 22 en zaterdag 23 april

Blok 4:  vrijdag 3 en zaterdag 4 juni

Blok 5:  vrijdag 8 en zaterdag 9 juli

Blok 6:  vrijdag 16 en zaterdag 17 september

Blok 7:  vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober

Blok 8:  vrijdag 25 en zaterdag 26 november

Blok 9:  vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2023

Investering

18 dagen van je tijd (exclusief intervisie en literatuurstudie)

 € 3.350,-

Onze opleiding geregistreerd in het kwaliteitsregister van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van btw.

Een lesreader, koffie & thee, een gezonde, lekkere lunch en versnaperingen zijn inbegrepen.

Download
Inschrijfformulier Jaaropleiding 2022 Fa
Adobe Acrobat document 69.1 KB

September 2022 - mei 2023

Blok 1:  maandag 12 en dinsdag 13 september

Blok 2:  maandag 17 en dinsdag 18 oktober

Blok 3:  maandag 21 en dinsdag 22 november

Blok 4:  maandag 19 en dinsdag 20 december

Blok 5:  maandag 16 en dinsdag 17 januari

Blok 6:  maandag  13 en dinsdag 14 februari

Blok 7:  maandag 13 en dinsdag 14 maart

Blok 8:  maandag 17 en dinsdag 18 april

Blok 9:  maandag 22 en dinsdag 23 mei

Investering

18 dagen van je tijd (exclusief intervisie en literatuurstudie)

 € 3.350,-

Onze opleiding geregistreerd in het kwaliteitsregister van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van btw.

Een lesreader, koffie & thee, een gezonde, lekkere lunch en versnaperingen zijn inbegrepen.

 

Vroegboekkorting van €250,- als je je aanmeldt voor 1 maart 2022

Download
Inschrijfformulier Jaaropleiding 2022-2
Adobe Acrobat document 69.1 KB

Data 2023

Februari 2023 - november 2023

Blok 1:  vrijdag 3 en zaterdag 4 februari

Blok 2:  vrijdag 3 en zaterdag 4 maart

Blok 3:  vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april

Blok 4:  vrijdag 28 en zaterdag 29 april

Blok 5:  vrijdag 26 en zaterdag 27 mei

Blok 6:  vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli

Blok 7:  vrijdag 8 en zaterdag 9 september

Blok 8:  vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober

Blok 9:  vrijdag 10 en zaterdag 11 november

Download
Inschrijfformulier Jaaropleiding 2023-1
Adobe Acrobat document 69.5 KB

Investering

18 dagen van je tijd (exclusief intervisie en literatuurstudie)

 € 3.450,- 

Onze opleiding geregistreerd in het kwaliteitsregister van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van btw.

Een lesreader, koffie & thee, een gezonde, lekkere lunch en versnaperingen zijn inbegrepen.

 

Vroegboekkorting van €250,- als je je aanmeldt voor 1 september 2022

Locatie

Met onze jaaropleiding worden we gastvrij ontvangen op

 

Landgoed de Heerlijkheid Leur

Leurse Maalderij

 

Van Balverenlaan 3, 6615 AH Leur

 

Deze historische plek is gebouwd in 1925 in opdracht van Wilhelmina van Capelleveen-Veenendaal en de broers Van Capelleveen. Vijftien jaar later werd de maalderij verkocht aan Baron van Verschuer en toegevoegd aan Landgoed Heerlijkheid Leur. En vandaag de dag is dat nog steeds zo.

 

Het gebouw is niet alleen gebruikt om graan te malen, maar fungeerde ook lange tijd als opslagplaats voor uiteenlopende goederen, zoals sterke drank. Daarnaast hadden Amerikaanse militairen er tijdens de Tweede Wereldoorlog hun onderkomen.

 

 

Na afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Overige informatie

Lestijden

inloop vanaf 9.30 uur, start opleiding 10.00 uur, einde 17.00 uur

 

Intervisie

Om opstellingen goed te kunnen leren begeleiden, dien je tussen de lesblokken door bereid te zijn om deel te nemen aan een intervisiegroep met je studiegenoten. Je leert het werk immers alleen maar door het zoveel mogelijk te doen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om dit met elkaar te organiseren.

 

Literatuurstudie

In de lesreader vindt je een overzicht van aanbevolen literatuur. 

Literatuurstudie is niet verplicht, maar het voedt de geest en zet aan tot zelfonderzoek om je eigenheid te vinden als opsteller.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 18 lesdagen. Daarnaast wordt geadviseerd om na elk lesblok minstens 1x een intervisie te organiseren en de om de aanbevolen boeken van de literatuurlijst te lezen. Je kunt uitgaan van 200 tot 250 uur studiebelasting, naar eigen invulling in een jaar.

 

Niveau opleiding en vooropleiding

Systemisch werk is niet te toetsen, wat maakt dat het moeilijk te zeggen is welk niveau deze opleiding heeft.

Je genoten vooropleiding is van minder belang dan je motivatie om persoonlijk te willen groeien en dit ambacht te willen leren. Daarmee is deze opleiding toegankelijk voor iedereen met een afgeronde mavo/vmbo opleiding en hoger.

 

Aantal deelnemers 

Maximaal 14 deelnemers.

Bij Centrum van Verbinders vinden we het belangrijk om te  werken in kleine groepen, waarmee er veel tijd, ruimte en aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geeft dit je de mogelijkheid om veel vlieguren te maken onder supervisie.

 

Intakegesprek

Mocht je oprecht geïnteresseerd in deze opleiding zijn, maar nog met twijfel of vragen zitten, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een telefonisch intakegesprek. Als je de wens hebt voor een intakegesprek laat dit dan aan ons weten door een bericht te sturen via ons contactformulier.