Jaaropleiding Familieopstellingen

Intensief traject tot begeleider van familieopstellingen

"Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder."

 - Lao-Tse -

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de blauwdruk en de werking van sociale systemen die in de onbewuste en onzichtbare lagen spelen.  Als de natuurlijke ordening of balans, die werkzaam is binnen sociale systemen, verstoord geraakt is, kunnen er belastende patronen ontstaan.  Omdat de binding met je familiesysteem het sterkst is, worden deze belastende patronen vaak van generatie op generatie doorgegeven.

 

Je leert verbanden te zien tussen het gedrag van je medemens binnen de context van de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken. Omdat je verder leert kijken dan het gedrag, geeft het je een ruimere blik die toe te passen is in persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken. Het kunnen kijken door de systemische bril geeft het je een breder, dieper en mildere kijk op het leven.

 

Het begeleiden van opstellingen vraagt om een innerlijke houding die vrij is van denkbeelden, concepten of strategieën. Het jezelf openstellen voor wat waarneembaar is in het moment en wat de opstelling van jou als begeleider vraagt, zonder er zelf een bedoeling bij te hebben. Dit noemen we fenomenologisch waarnemen. Tijdens de opleiding zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van je innerlijke houding; de waarnemer in jou. De waarnemer krijgt vorm door een goed lichaamsbewustzijn en een oordeelloze state-of-mind te oefenen. Het ontwikkelen van de waarnemer in jezelf is zowel een helend en liefdevol proces naar jezelf toe als voor anderen.

 

Tijdens de opleiding leer je onder andere:

  • vanuit welke principes sociale systemen werken
  • je eigen patronen systemisch te bekijken
  • met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
  • systemisch coachen

 De opleiding nodigt uit tot persoonlijke groei, het vergroten van je zelfinzicht en bewustzijn. 

Voor wie?

Deze jaaropleiding is voor mensen die:

  • zelf familieopstellingen willen begeleiden.
  • mensen één op één systemisch willen coachen.
  • systemisch willen leren kijken, dit willen integreren en de systemische blik willen toepassen in hun dagelijks leven en werk.
  • hun eigen processen onder ogen willen komen en aan hun eigen ontwikkeling, bewustwording en persoonlijke groei willen werken.

Het jaartraject is een intensief proces van kennis tot je nemen, deze te herkennen in jezelf en vervolgens te integreren waardoor je het kan toepassen in je dagelijks leven en je werk. Als je eenmaal door de systemisch bril hebt leren kijken, zul je niet meer waarnemen zoals je voorheen deed. Zowel persoonlijke stukken van jezelf of je clienten, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen en problemen kun je op meerdere lagen bekijken en begrijpen. Het oordeel verdwijnt waardoor er ruimte ontstaat voor een breder perspectief waarin jijzelf en de ander meer tot zijn recht komt.

Programma

In 8 blokken bestaande uit 18 dagen leer je de theorie van het systemisch werk kennen en toe te passen en opstellingen zowel individueel als in een groep te begeleiden. In ieder blok werken we aan het lichaamsbewustzijn en aan de innerlijke houding, zodat onze waarneming steeds zuiverder word. Ook de theorie en oefeningen bij de theorie zullen steeds terug blijven komen. Daarnaast zal er veel gewerkt worden, zowel met de eigen thema's van de deelnemers, als met gastcliënten (vanaf blok 3).

 

Blok 1

Het eerste blok staat in het teken van kennismaken met elkaar en met het systemisch werk. De theorie over de verschillende gewetens met de aspecten van binding, ordening en balans, ontwikkelt door de inzichten van Bert Hellinger. Het ontwikkelen van je innerlijke houding en de kunst van fenomenologisch waarnemen. De positie van de begeleider en het begeleiden van de representanten.

 

Blok 2

Deze dagen gaan we oefenen met het opstellen in het klein. Hoe neem je een inleidend interview af en wat kom je daar in tegen bij jezelf. Het oefenen van het fenomenologisch waarnemen: welke dynamieken nemen we waar in de (deel)opstellingen en hoe kijk je daarnaar vanuit je waarnemers-positie. Welke interventies, rituelen en zinnen zijn er en hoe pas je ze toe. Welke emoties kun je tegenkomen bij je cliënten en hoe kun je daar als begeleider mee omgaan.

 

Blok 3

Dit blok vormt het hart van de opleiding. Je hebt nu de nodige kennis van de meeste aspecten van het opstellen. Hiermee gaan we uitgebreid oefenen en onderzoeken wat we tegenkomen. Hoe begin en beëindig je de opstelling. Wie of wat wil er gezien worden in de opstelling. Het volgen van het systeem en interveniëren op het juiste moment.

Vanaf dit blok gaan we werken met gastcliënten die aangedragen kunnen worden door de deelnemers. 

 

Blok 4

In dit blok maak je kennis met verschillende vormen van opstellingen. Structuuropstellingen (waaronder ook de LIP), opstellingen in de 'Beweging van de Geest' ook wel het nieuwe opstellen genoemd en Themaopstellingen.

 

Blok 5

Tijdens deze dagen gaan we leren systemisch te coachen, oftewel één-op-één opstellingen te begeleiden. Iedere dag staat in het teken van een vorm van systemisch coachen. Opstellen met vloerankers, opstellen met poppetjes en opstellingen 'in de mind' .

 

Blok 6

In dit blok aangekomen, bezit je alle nodige kennis en vaardigheden om opstellingen te begeleiden. Rest je nog om er zoveel mogelijk vlieguren mee te maken. In dit blok gaan de deelnemers die dat zelf willen de opstellingen begeleiden met gastcliënten. Er is altijd ruimte om tips te vragen tijdens het opstellen. Als de opstelling is beëindigd zal deze op inhoud en begeleiding in de groep nabesproken worden met tops en tips voor het leerproces van de deelnemer.  Je komt steeds dichterbij de kunst en het vakmensschap van het familieopstellen. 

 

Blok 7

Dit is het afsluitende blok van de opleiding. In deze dagen is er ruimte om via een opstelling te onderzoeken hoe jij je verhoudt tot het systemisch werk. Ook is er ruimte voor vragen of thema's die nog bij de deelnemers zelf leven.

Einde van dag 2 is er een uitreiking van deelname certificaten.

 

Blok 8

Deze extra dag staat in het teken van weerzien en verdieping. Welke aspecten vragen nog aandacht, waar wil nog mee geoefend worden. De inhoud van deze dag wordt vormgegeven door de deelnemers. 

 

Dit jaartraject is zowel een verrijking voor je persoonlijke als werkende leven, ongeacht of je opstellingen wilt gaan begeleiden.

Data 2020, Locatie en investering

Blok 1

Vrijdag 31 januari

Zaterdag 1 februari

 

Blok 2

Vrijdag 6 maart

Zaterdag 7 maart

 

Blok 3

Vrijdag 10 april

Zaterdag 11 april

 

Blok 4

Vrijdag 8 mei

Zaterdag 9 mei

 

 

 

Blok 5

Vrijdag 5 juni

Zaterdag 6 juni

 

Blok 6

Vrijdag 11 september

Zaterdag 12 september

 

Blok 7

Vrijdag 16 oktober

Zaterdag 17 oktober

 

Blok 8 

Vrijdag 11 december 

 

 

 

Investering

15 dagen van je tijd (exclusief intervisie en literatuurstudie)

 

€ 2.500,-

Onze opleiding en trainingen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van btw.

  

Een lesreader, koffie & thee, een gezonde, lekkere lunch en versnaperingen zijn inbegrepen.

Locatie

De Schaapshoeve

Schaapsdijkweg 20a

5453 SE Langenboom (NB)


Na afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Overige informatie

Lestijden

inloop vanaf 9.00 uur, start opleiding 9.30 uur, einde 16.00 uur

 

Intervisie

Om opstellingen goed te kunnen leren begeleiden, dien je tussen de lesblokken door bereid te zijn om deel te nemen aan een intervisiegroep met je studiegenoten. Je leert het werk immers alleen maar door het zoveel mogelijk te doen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om dit met elkaar te organiseren.

 

Literatuurstudie

In de lesreader vindt je een overzicht van aanbevolen literatuur. 

Literatuurstudie is niet verplicht, maar het voedt de geest en zet aan tot zelfonderzoek om je eigenheid te vinden als opsteller.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 15 lesdagen. Daarnaast wordt geadviseerd om na elk lesblok minstens 1x een intervisie te organiseren en de om de aanbevolen boeken van de literatuurlijst te lezen. Je kunt uitgaan van 200 tot 250 uur studiebelasting, naar eigen invulling in een jaar.

 

Niveau opleiding en vooropleiding

Systemisch werk is niet te toetsen, wat maakt dat het moeilijk te zeggen is welk niveau deze opleiding heeft.

Je genoten vooropleiding is van minder belang dan je motivatie om persoonlijk te willen groeien en dit ambacht te willen leren. Daarmee is deze opleiding toegankelijk voor iedereen met een afgeronde mavo/vmbo opleiding en hoger.

 

Aantal deelnemers 

Maximaal 12 deelnemers.

Bij Centrum van Verbinders vinden we het belangrijk om te  werken in kleine groepen, waarmee er veel tijd, ruimte en aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling. 

 

Intakegesprek

Mocht je oprecht geïnteresseerd in de opleiding zijn, maar nog met twijfel of vragen zitten, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk intakegesprek. Natuurlijk is dit gesprek vrijblijvend en maak je daarna de keuze om wel of niet met de opleiding te starten. Als je de wens hebt voor een intakegesprek laat dit dan aan ons weten door een bericht te sturen via ons contactformulier.