Opleiding Systemisch Coachen

"Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder."

 - Lao-Tse -

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de blauwdruk en de werking van sociale systemen die in de onbewuste en onzichtbare lagen spelen.  Als de natuurlijke ordening of balans, die werkzaam is binnen sociale systemen, verstoord geraakt is, kunnen er belastende patronen ontstaan.  Omdat de binding met je familiesysteem het sterkst is, worden deze belastende patronen vaak van generatie op generatie doorgegeven.

 

Je leert verbanden te zien tussen het gedrag van je medemens binnen de context van de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken. Omdat je verder leert kijken dan het gedrag, geeft het je een ruimere blik die toe te passen is in persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken. Het kunnen kijken door de systemische bril geeft het je een bredere, diepere en mildere kijk op het leven.

 

Het begeleiden van opstellingen vraagt om een innerlijke houding die vrij is van denkbeelden, concepten of strategieën. Het jezelf openstellen voor wat waarneembaar is in het moment en wat de opstelling van jou als begeleider vraagt, zonder er zelf een bedoeling bij te hebben. Dit noemen we fenomenologisch waarnemen. Tijdens de opleiding zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van je innerlijke houding; de waarnemer in jou. De waarnemer krijgt vorm door een goed lichaamsbewustzijn en een oordeelloze state-of-mind te oefenen. Het ontwikkelen van de waarnemer in jezelf is zowel een helend en liefdevol proces naar jezelf toe als voor anderen.

 

Tijdens de opleiding leer je onder andere:

  • vanuit welke principes sociale systemen werken
  • je eigen patronen systemisch te bekijken
  • met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt één-op-één opstellingen te begeleiden
  • systemisch coachen
  • Online systemisch coachen

 De opleiding nodigt uit tot persoonlijke groei, het vergroten van je zelfinzicht en bewustzijn. 

Voor wie?

Deze opleiding is voor mensen die:

  • vanuit hun professie zelf mensen individueel begeleiden (zoals therapeuten, psychologen, coaches, huisartsen)
  • systemisch willen leren kijken, dit willen integreren en de systemische blik willen toepassen in hun dagelijks leven en werk.
  • hun eigen processen onder ogen willen komen en aan hun eigen ontwikkeling, bewustwording en persoonlijke groei willen werken.

Het traject is een intensief proces van kennis tot je nemen, deze te herkennen in jezelf en vervolgens te integreren waardoor je het kan toepassen in je dagelijks leven en je werk. Als je eenmaal door de systemisch bril hebt leren kijken, zul je niet meer waarnemen zoals je voorheen deed. Zowel persoonlijke stukken van jezelf als die van je clienten kun je op meerdere lagen bekijken en begrijpen. Het oordeel verdwijnt waardoor er ruimte ontstaat voor een breder perspectief waarin jijzelf en de ander meer tot zijn recht komt.

Programma

In 5  2-daagse blokken leer je de theorie van het systemisch werk kennen en toe te passen om individuele opstellingen te begeleiden. In ieder blok werken we aan het lichaamsbewustzijn en aan de innerlijke houding, zodat onze waarneming steeds zuiverder word. Ook de theorie en oefeningen bij de theorie zullen steeds terug blijven komen. Daarnaast zal er veel gewerkt worden, zowel met de eigen thema's van de deelnemers, als met gastcliënten (vanaf blok 3).

 

Blok 1

Het eerste blok staat in het teken van kennismaken met elkaar en met het systemisch werk. De theorie over de verschillende gewetens met de aspecten van binding, ordening en balans, ontwikkelt door de inzichten van Bert Hellinger. Het ontwikkelen van je innerlijke houding en de kunst van fenomenologisch waarnemen. 

 

Blok 2

Deze dagen gaan we oefenen met het opstellen in het klein. Hoe neem je een inleidend interview af en wat kom je daar in tegen bij jezelf. Het oefenen van het fenomenologisch waarnemen: welke dynamieken nemen we waar in de (deel)opstellingen en hoe kijk je daarnaar vanuit je waarnemers-positie. Welke interventies, rituelen en zinnen zijn er en hoe pas je ze toe. Welke emoties kun je tegenkomen bij je cliënten en hoe kun je daar als begeleider mee omgaan.

Hiermee gaan we uitgebreid oefenen en onderzoeken wat we tegenkomen. Hoe begin en beëindig je de opstelling. Wie of wat wil er gezien worden in de opstelling. Het volgen van het systeem en interveniëren op het juiste moment.

  

Blok 3

Je hebt nu de nodige kennis van de meeste aspecten van het opstellen. Tijdens deze dagen gaan diverse manieren leren waarmee we systemisch kunnen coachen, oftewel één-op-één opstellingen te begeleiden. Opstellen met vloerankers, opstellen met poppetjes en opstellingen 'in de mind' .

Vanaf dit blok gaan we werken met gastcliënten die aangedragen kunnen worden door de deelnemers. 

 

Blok 4

In dit blok maak je kennis en ga je leren werken met individuele structuuropstellingen. Ook leer je werken volgens de methodiek van de LIP-opstelling (Levens Integratie Proces) van Wilfried Nelles.

 

Blok 5

In dit blok aangekomen, bezit je alle nodige kennis en vaardigheden om systemisch te coachen. 

Rest je nog om er zoveel mogelijk vlieguren mee te maken. In dit blok gaan de deelnemers de individuele opstellingen begeleiden met gastcliënten onder supervisie. 

 

Data 2021, Locatie en investering

Blok 1

Maandag 22 maart

Dinsdag 23 maart

 

Blok 2

Maandag 5 april

Dinsdag 6 april

 

Blok 3

Maandag 19 april

Dinsdag 20 april

Blok 4

Maandag 24 mei

Dinsdag 25 mei

 

Blok 5

Maandag  7 juni

Dinsdag 8 juni 

 

Lestijden zijn van

9.30 - 16.00 uur

(inloop vanaf 9.00 uur)

 

 

 

 

 

 

 

Investering

10 dagen van je tijd

(exclusief intervisie en literatuurstudie)

 

€ 1.850,- btw vrij

 

Onze opleiding en trainingen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van het CRKBO en daarmee vrijgesteld van btw.

  

Een lesreader, koffie & thee, een gezonde, lekkere lunch en versnaperingen zijn inbegrepen.

Locatie

Op een prettige locatie in Noord-Brabant (n.n.b.)

 


Na afloop van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Overige informatie

Lestijden

inloop vanaf 9.00 uur, start opleiding 9.30 uur, einde 16.00 uur

 

Intervisie

Om opstellingen goed te kunnen leren begeleiden, dien je tussen de lesblokken door bereid te zijn om deel te nemen aan een intervisiegroep met je studiegenoten. Je leert het werk immers alleen maar door het zoveel mogelijk te doen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om dit met elkaar te organiseren.

 

Literatuurstudie

In de lesreader vindt je een overzicht van aanbevolen literatuur. 

Literatuurstudie is niet verplicht, maar het voedt de geest en zet aan tot zelfonderzoek om je eigenheid te vinden als opsteller.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 10 lesdagen. Daarnaast wordt geadviseerd om na elk lesblok minstens 1x een intervisie te organiseren en de om de aanbevolen boeken van de literatuurlijst te lezen. Je kunt uitgaan van 50 - 100 uur studiebelasting, naar eigen invulling verspreid over 3 maanden.

 

Niveau opleiding en vooropleiding

Systemisch werk is niet te toetsen, wat maakt dat het moeilijk te zeggen is welk niveau deze opleiding heeft.

Je genoten vooropleiding is van minder belang dan je motivatie om persoonlijk te willen groeien en dit ambacht te willen leren. Daarmee is deze opleiding toegankelijk voor iedereen met een afgeronde mavo/vmbo opleiding en hoger.

 

Aantal deelnemers 

minimaal 4 / maximaal 12 deelnemers.

Bij Centrum van Verbinders vinden we het belangrijk om te  werken in kleine groepen, waarmee er veel tijd, ruimte en aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling. 

 

Intakegesprek

Mocht je oprecht geïnteresseerd in de opleiding zijn, maar nog met twijfel of vragen zitten, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk intakegesprek. Natuurlijk is dit gesprek vrijblijvend en maak je daarna de keuze om wel of niet met de opleiding te starten. Als je de wens hebt voor een intakegesprek laat dit dan aan ons weten door een bericht te sturen via ons contactformulier.